Polishbots komendy

Szukaj nazwy polecenia:          
Opcje otoczone przez [] są wymagany (NIE ZAWIERAJĄ UCHWYTÓW).
Opcje otoczone przez {} są opcjonalny (NIE ZAWIERAJĄ UCHWYTÓW).
Polecenia wyróżnione za pomocą CZERWONY nie są kompletne i nie będą działać.
Command Description Wymagana ranga
!say Stosowanie:! Powiedz [wiadomosc] Drukuje okreslona wiadomosc
Guest
!8ball Uzycie:! 8ball [pytanie] Zwraca odpowiedz na zadane pytanie
Guest
!calc
Guest
!users
Guest
!info Wykorzystanie:! Info
Wy?wietla informacje o bocie
Guest
!rand
Guest
!ru Podobnie jak polecenia radiowe
Guest
!fact
Guest
!xatfact
Guest
!isup Uzycie:! Isup [wexbots.com] Uzywa isup.me do sprawdzania statusu stron internetowych
Guest
!mazeme Wykorzystanie:! Mazeme [godziny]
Labirynt Bron si?
Guest
!snakeme
Guest
!codeban Wykorzystanie:! Codeme [godziny]
Codebans sie przez okreslony czas
Guest
!promo
Guest
!price Wykorzystanie:! Price [power]
Wyswietla cen? spiczonej mocy
Guest
!value Uzycie:! Wartosc [nazwa_rejestru / identyfikator]
Wyswietla wszystkie informacje o zasilaniu dla okre?lonego userid / regname
Guest
!choose
Guest
!xvalue Uzycie:! Xvalue [xats]
sprawdza, ile czasu bot dostajesz za okreslon? liczb? paczek.
Guest
!dvalue Wykorzystanie:! Dvalue [dni]
sprawdza, ile czasu bot dostajesz przez okreslon? liczbe dni.
Guest
!converttime
Guest
!mail
Guest
!radio Usage:! Radio - Pokazuje aktualn? nazw? utworu
Guest
!userinfo
Guest
!start
Guest
!smileytest przyklad:! smileytest gold # angel # r
Guest
[NEW]
!latest
lastpower cmd
Guest
[NEW]
!lovetest
!lovetest = testowanie milosci [!lovetest osoba 1 i osoba 2]
Guest
[NEW]
!love
!love = testowanie milosci [! lovetest osoba 1 i osoba 2]
Guest
[NEW]
!ls
!ls /! lista [nazwa mocy lub najnowsze] np! ls gold lub! ls latest
Guest
!urban
Member
!steal
Member
!youtube Uzycie:! Youtube [wyszukiwanie] Wyszukuje youtube i odpowiada trzema pierwszymi wynikami
Member
!id
Member
!reg
Member
!error
Member
!reverse
Member
!shortname
Member
!ban
Moderator
!unban Uzycie:! Unban [id / regname] Odblokowuje uzytkownika z biezacego pokoju czatu, musi znajdowac si? w tej samej puli.
Moderator
!response
Moderator
!mod Uzycie:! Mod [on / off / status]
Moderator
!pm
Moderator
!pc Uzycie:! Pc [id / regname / all] [wiadomosc]
Wysy?a prywatn? wiadomo?? czatu do okre?lonego cz?onka
Moderator
!tempmod Uzycie:! Tempmod [uderid / regname] [time]
Bot poda tempmoderatorowi wskazanemu uzytkownikowi
Owner
!tempmember Uzycie:! Tempmember [uderid / regname] [time]
bot poda tempmember wskazanemu uzytkownikowi
Owner
!tempowner
Owner
!ak Uzycie:! Ak [identyfikator_uzytkownika / regname] [sekunda] Uzycie:! Ak listAutokicks uzytkownika na liscie przez okreslony czas
Trusted
!endak Uzycie:! Endak [identyfikator_uzytkownika] Usuwa uzytkownika z listy autokick
Trusted
!rank
Trusted
!edit
Trusted
!stealth Uzycie! Stealth
Sprawia, ze ??bot przechodzi od wlasciciela do ukrytego wlasciciela i vise vereser
Trusted
!penable | !pdisable Wlacz / wylacz uprawnienia bota [uzycie:! Penable invisible,! Pdisable invisible]
Trusted
!die/!exit Turn off bot
Bot Owner
!botrank/!acclist
Bot Owner
!minrank Uzycie! Minrank [polecenie] [gosc / czlonek / moderator / wlasciciel / zaufany / botowner]
Uzycie! Minrank [polecenie] [default]
Uzycie! Minrank [polecenie]
Ustawia niestandardow? minimaln? pozycje dla polecenia
Bot Owner
!insult
Bot Owner
!abl
Bot Owner
!snitch
Bot Owner
!alias Uzycie:! Alias [add / del]
Uzycie:! Alias [dodaj] [polecenie] [alias]
Uzycie:! Aslias [del] [alias]
Dodaje aliasy do polecen, na przyklad: moze byc!
Bot Owner
!pool
Bot Owner
!stfu Uzycie:! Stfu [on / off]
Stfu zmusza wszystkie polecenia do odpowiedzi w prywatnej wiadomosci
Bot Owner

© wbots 2020 By Pirat for wxat